Home

U bent op de website van de rooms-katholieke kerk Onze Lieve Vrouw Visitatie in Hoogeveen

Deze site informeert u over allerlei aspecten van het parochieleven.
Wat in onze geloofsgemeenschap centraal staat?
Dat zijn de persoon en de boodschap van Jezus Christus. Om Hem draait alles.
Samen proberen we te leven naar Zijn voorbeeld.
Veel plezier met het surfen over onze site. We hopen u een keer in levende lijve te ontmoeten in onze parochie!

Verdere informatie over onze parochie is te vinden op: de website van de parochie Heilige Drie- eenheid: www.parochie-drieeenheid.nl

Eucharistie- en Vormselviering | Bisschop Ron van den Hout en pastoor Peter Wellen

Liturgiewijzer Eucharistie- en Vormselviering zondag 25 oktober 2020 > > >
Uw gift voor de collecte kunt u overmaken op: NL 83 ABNA 0475142314 t.n.v. RK Kerkbestuur te Hoogeveen.
Naar eerder geplaatste vieringen op het Youtube kanaal > > >
Naar Facebook van de parochie > > >

Plaats reserveren voor de kerkdienst

Vanaf 1 juli mogen er meer parochianen een viering bijwonen in onze kerken.
Voor onze kerk is dat 70 personen. Uitgangspunt is om iedereen de mogelijkheid te bieden om tenminste 1 keer per week een viering bij te wonen.
Voor het telefonisch reserveren kunt u bellen met Hans Bertels, tel.: 0528-354890 of 06-24793911.
Dit mag de hele week. U bent van harte welkom!
Voor het online reserveren kunt op de onderstaande afbeelding klikken.