Diaconie

Diaconie

De algemene doelstelling voor het taakveld diaconie luidt:

Het praktisch uitvoering geven aan de boodschap van Jezus Christus met het oog op het bevorderen van een rechtvaardige en barmhartige samenleving.

Hierbij wordt uitgegaan van de positie van de minst bedeelden, zowel maatschappelijk als economisch. Het taakveld omvat de volgende werkgroepen, c.q. vertegenwoordiging in de volgende organisaties:

Wijkcontactwerk o.a. ziekenbezoek

Parochiële Caritas Instelling. (P.C.I.)

Vrede Ontwikkeling Missie (VOM)

Kath. Bond voor Ouderen (KBO) afd. Hoogeveen

Kath. Vrouwen Hoogeveen (KVH)

Het pastorale veld Diaconie is ook vertegenwoordigd binnen het parochiebestuur. (zie ook aandachts- veld gemeenschapsopbouw). De beleidstaken van het taakveld diaconie zijn:

• Het vaststellen in welke mate vertegenwoordiging van belang is voor de parochie.

• Het vaststellen en eventueel initiatieven nemen van en voor activiteiten binnen de parochie m.b.t. de verschillende werkgroepen, c.q. organisaties.

• Het ontwikkelen van ideeën van nieuwe groepen.

• Het deelnemen aan bijeenkomsten van de vertegenwoordigde organisaties wanneer dit wenselijk is.

• Het nemen van initiatieven en het behulpzaam zijn bij de activiteiten van organisaties, voor zover deze binnen de parochie plaatsvinden.

• Het participeren in activiteiten van de genoemde organisaties.