P.C.I.

P.C.I.

Onze parochie kent een Parochiële Caritas Instelling  (P.C.I.), kortweg: de Caritas.
Deze instelling heeft tot taak door het  verwerven en beheren van financiële middelen de parochie in staat te stellen  werken van christelijke caritas te beoefenen. Heel concreet gaat het hierbij om  steun aan mensen die in financiële nood zijn geraakt. De Caritas is officieel  door de bisschop van Groningen opgericht en is een kerkelijke rechtspersoon. Ze  verkrijgt haar inkomsten door jaarlijks vier collectes te houden in de  parochiekerk, door giften en natuurlijk door een goed beheer van de aanwezige  gelden. Ook wordt er een paar keer per jaar voor de Caritas gecollecteerd in de drie parochiekerken Hoogeveen, Beilen en Meppel.

Parochiële Caritas Instelling

                Bestuurslid / voorzitter: Harry Helmich
                Hulp telefoon: 06 225 332 95
                Contactpersoon Hoogeveen: Gijs Vermaas, 0528 274874
                Banknummer: NL90 INGB 0002944290 t.n.v. RK Parochiële Caritasinstelling te Hoogeveen

 

Klik voor meer informatie op onderstaande onderwerpen.

  1. Wat doet de PCI
  2. Verwijsadressen voor hulp

 

U kunt contact opnemen met de PCI door te bellen met telefoonnummer 06-225 332 95