Dopen

Het Sacrament van de doop

Het sacrament van de doop geeft toegang tot de  kerkgemeenschap. Pas als iemand is gedoopt, hoort hij/zij echt helemaal bij de  kerk.

De meesten van ons zijn gedoopt als baby, maar er zijn er ook die als  volwassene besloten hebben zich te laten dopen.

Ouders die hun kind willen  laten dopen, kunnen contact opnemen met Pastor E.M.M. (Erik) Verheijen. Voor de ouders is er  een voorbereidingsavond belegd. Dan wordt nader ingegaan op de betekenis van dit sacrament. Het kind wordt gedoopt in een gemeenschappelijke doopviering op zondag tijdens de eucharistieviering. Wilt u uw kind niet laten dopen tijdens een eucharistieviering, dan kan dat met de pastor worden overlegd.

Bent u volwassen en  wilt U gedoopt worden om zo te gaan behoren tot de katholieke  geloofsgemeenschap? Ook dan even contact opnemen met Pastor E.M.M. (Erik) Verheijen.