Financien

Financieën

Kerkbalans:

Al vele jaren wordt in onze parochie de Actie Kerkbalans gehouden. Elk jaar wordt in januari door een vrijwilliger een enveloppe bij u afgegeven waarin u gevraagd wordt op te geven hoeveel u financieel wilt bijdragen in het komende jaar. Waar het bij de Actie Kerkbalans om gaat is het benadrukken van de betrokkenheid en verantwoordelijkheid van ons als parochianen bij de eigen parochie, óók in financieel opzicht. Met uw bijdrage aan de Actie Kerkbalans steunt u het werk van de parochie en daarmee de gehele kerkgemeenschap. We zijn samen kerk en hebben de kerk nodig om erin te kunnen samenkomen: om onze zondag te vieren, om te dopen, te vormen, te rouwen en te trouwen. De kerkbijdrage is nodig voor het kunnen betalen van alle kosten zoals personeelskosten, kosten van de gebouwen etc.

De belangrijkste inkomstenbron van onze parochie is de kerkbijdrage. Het zou vergeleken kunnen worden met de contributie die betaald wordt als men lid is van een vereniging. Het verschil met een gewone contributie is dat de hoogte van de kerkbijdrage niet door de kerk wordt vastgesteld, maar dat men gevraagd wordt naar draagkracht te geven. Van ieder kerklid, die een eigen inkomen heeft, wordt verwacht een bijdrage te geven aan de parochie. Het parochiebestuur gaat nog steeds uit van het standpunt dat u op basis van vrijwilligheid uw bijdrage bepaalt. Een algemene richtlijn daarbij is: 1% van uw netto inkomen (minimaal € 100,-).

Belastingaftrek:

Indien u meer dan 1% van uw verzamelinkomen en tevens meer dan € 60,- per  jaar aan giften uitgeeft, is het meerdere tot maximaal 10% van het verzamelinkomen aftrekbaar. Het gaat om giften aan allerlei goede doelen waaronder de kerk. Naast de mogelijkheid van belastingaftrek voor uw kerkbijdrage is belastingaftrek ook mogelijk voor uw collectegeld. Door het kopen van collectebonnen krijgt u een bewijs van betaling. Daarmee is hetgeen u via de collecte aan de kerk bijdraagt aftrekbaar.

De volgende collectebonnen zijn te verkrijgen:

  • vellen van € 15,-: 10 bonnen van € 0,50 en 10 van € 1,-
  • voor de kinderen vellen van € 4,-: 20 bonnen van € 0,20.

Deze mogelijkheid wordt van harte bij u aanbevolen. De bonnen worden elk eerste zondag van de maand achter in de kerk verkocht.

Tarieven voor vieringen en misstipendia

Conform de richtlijnen van het bisdom worden binnen onze parochie de volgende tarieven gehanteerd:

  • Uitvaartviering, huwelijksviering en jubileumviering: € 500,-
  • Alleen begeleiding bij crematie of begrafenis: € 400,-
  • Doop tijdens zondagdienst: € 20,-
  • Aparte doopdienst: € 60,-

Als men niet meedoet met Kerkbalans, worden de tarieven met 100 % verhoogd.

Voor het opgeven van een misintentie wordt een gift gevraagd van € 10,- of naar draagkracht.

U kunt uw bijdrage op één van de volgende wijzen betalen:

  • betaling per bank: ING bank: NL05INGB0000904552 of ABN-AMRO bank: NL83ABNA04751.42.314 t.n.v. RK Kerk OLV Visitatie
  • in de daarvoor bestemde bus achter in de kerk deponeren
  • of bij het opgeven afgeven aan de pastor