Geschiedenis

 EEN EEUW LANG PAROCHIE HOOGEVEEN

Op 12 juni 2005 vierde onze parochie groot feest. De katholieke geloofsgemeenschap van Hoogeveen bestond toen een eeuw lang. Natuurlijk woonden er, voordat er een parochie was , al katholieken in deze protestantse streek, maar niet veel! Zo rond 1800 bij voorbeeld een tiental. De meesten van hen kwamen uit het katholieke Munsterland en zijn in en rond Hoogeveen beland wegens het werk in de veenderijen. In 1905 stichtten de paters Karmelieten in Hoogeveen een klooster. En met de stichting van het klooster was ook de parochie een feit.

De kloosterkapel was parochiekerk. Jarenlang bleef de parochie erg klein. Na de Tweede Wereldoorlog begon ze eindelijk langzaam te groeien. Er kwamen nieuwe industriële vestigingen en die brachten voor de parochie nieuwe parochianen mee. In 1957 wordt de kloostergemeenschap van de Karmelieten verplaatst naar Emmen. Pastoor J. Swart, een priester van het bisdom Groningen, wordt dan de leiding van de parochie in handen gegeven.

Vanaf het begin is duidelijk dat hij als pastoor een opdracht mee heeft gekregen. Onder zijn pastoorschap moet er een nieuwe kerk gebouwd worden. De oude kloosterkapel is immers veel te klein geworden. In 1961 geeft het bisdom toestemming om te beginnen met de bouw van een nieuwe kerk en een pastorie aan de Blankenslaan Oost. In juli 1963 wordt de nieuwe kerk door mgr. P.A. Nierman, de toenmalige bisschop van Groningen, geconsacreerd. Worden er onder pastoor Swart al nieuwe pastorale initiatieven ontplooid, zijn opvolger J. Jenniskens o.f.m., die pastoor is van 1974 tot 1997, geeft alle ruimte aan veel nieuwe ontwikkelingen. Het parochieleven kent onder het pastoraat van deze volgeling van Sint Franciscus een grote bloei.

En in juni 2005 was het dan zover: feest voor de katholieke geloofsgemeenschap van Hoogeveen!

De festiviteiten werden gevierd op zondag 12 juni 2005 en deze dag begon met een feestelijke eucharistieviering waarin de toenmalige bisschop mgr. W. J. Eijk voorging. Een groot en groots cadeau is door de parochianen aan de parochie aangeboden: een Mariakapel. Deze kapel is voor de Moeder Gods een waardiger en passender plaats dan de plek die tot dan toe in gebruik was.

Dit cadeau past bij een geloofsgemeenschap die Maria als patroonheilige heeft. In de Mariakapel is onder meer een afbeelding te zien van de Visitatie, de ontmoeting van Maria met haar nicht Elizabeth.

Ook bood de r.-k. basisschool ‘Professor Titus Brandsma’ een cadeau aan. Het is een soort stripverhaal van allerlei bijbelse taferelen. Het is een kleurig geheel. Onder andere zijn de verhalen van de Schepping, de Zondeval, het Laatste Avondmaal en de Verrijzenis van Jezus er op afgebeeld.

Op 13 oktober 2013 werd het vijftig jarig bestaan van de kerk gevierd; in die viering ging bisschop de Korte voor.IMG_4672Die dag kreeg de vicevoorzitter van het parochiebestuur, Ria Meinders-Klaver, een lintje opgespeld door de burgemeester van Hoogeveen. Het had zijne majesteit behaagd haar middels deze onderscheiding te bedanken voor het vele werk dat zij (samen met haar man Wim) jarenlang voor de parochie had gedaan.

IMG_4767

In zaal drie hangt sinds 23 oktober 2013 een houtsnijwerk dat het laatste avondmaal voor stelt. Rinus Smits heeft dit kunstwerk gemaakt.