Gespreksgroepen

Parochiële gespreksgroepen

Met  elkaar in gesprek gaan over het geloof is vormend. Horen wat de ander ervan  denkt, een eigen mening inbrengen, met elkaar discussiëren als gelovige mensen.

In onze parochie zijn  gespreksgroepen:

  1. Gespreksgroep Hoogeveen/Zuidwolde

Deze groep komt eens in de zes weken bijeen.

 

  • Doelstelling: Uitdiepen en bespreken van diverse onderwerpen zowel kerkelijk, als maatschappelijk. Naast ontmoeting en motivatie vind je ook vriendschap.
  • Onderwerpen: Deze zijn vrij of worden door jezelf of door de groep gekozen. Er is documentatiemateriaal  voor de gespreksonderwerpen aanwezig.
  • Locatie: Wisselt per toerbeurt thuis bij één van de leden.

2. Gespreksgroep ‘Geloven Nu’. Dat is catechetisch materiaal, ontwikkeld ten behoeve van het geloofsgesprek

 

Coördinatoren:

Ria Meinders-Klaver

Wim Meinders

Telefoon: 0528-268000