Heilig Vormsel

Vormsel

Jongerencatechese/Vormsel

Voor hen die de basisschool hebben verlaten, bestaat de  mogelijkheid om deel te nemen aan de catechese voor jongeren van 12 tot  15 jaar. Bij gastouders thuis komen zij in groepjes samen om aan de hand van  catechese-materiaal te praten over thema’s van kerk en geloof.
Loopt deze  catechese ten einde, dan kunnen de jongeren ervoor kiezen het sacrament  van het vormsel te ontvangen. In een feestelijke eucharistieviering, waarin de  bisschop of een van de vicarissen voorgaat, wordt het vormsel toegediend. Dit   sacrament  is het sacrament van de heilige Geest. De jongeren worden bevestigd in hun christen-zijn  en zij ontvangen daartoe Gods Geest. Die Geest geeft hun de kracht als  vriend van Jezus door het leven te gaan.