Huwelijk

Het Sacrament van het huwelijk

Met elkaar voorgoed het waagstuk van het leven gaan delen.  Dat is, kort gezegd, het huwelijk.

In de rooms-katholieke kerk is het huwelijk  tussen gedoopten een sacrament, d.w.z. dat daarin iets van Gods liefde  zichtbaar wordt. Wilt u voor de kerk trouwen, dan moet u minimaal een half jaar  van tevoren contact opnemen met Pastor E.M.M. (Erik) Verheijen. Aan een kerkelijke  huwelijkssluiting gaat namelijk een uitgebreide voorbereiding vooraf. Het  bruidspaar heeft een aantal  gesprekken met de pastor.  Inhoudelijk wordt gesproken over het huwelijk, maar ook hoe de huwenden hun  relatie beleven.