Kerkgebouw

Kerkgebouw

Hoofdingang parochiekerk met afbeeldingen van de vier evangelisten:

Matteüs (engel), Marcus (leeuw), Lucas (stier) en Johannes (adelaar).