Kontakt

Ons parochieblad ‘Kontakt’

Wat is een parochie zonder parochieblad? Met de regelmaat van de klok verschijnt maandelijks dit tijdschrift van de parochie. Hierin wordt u geïnformeerd over de dagelijkse gang van zaken en eventuele bijzondere kwesties. Natuurlijk vindt u in elke aflevering een hoofdartikel van de hand  van een van beide pastores. Het liturgisch rooster is ook een belangrijk onderdeel van het parochieblad. ‘Kontakt’ geeft de verschillende groepen binnen  de parochie gelegenheid hun mededelingen te doen. De abonnementskosten zijn extreem laag: € 7,50 per jaar (exclusief eventuele portokosten).

Aan- of afmelden of het doorgeven van een wijziging aan de  administratie van ‘Kontakt’ kunt u mailen naar: rkkerkhoogeveen@parochie-drieeenheid.nl

Hebt u kopij? Mail die dan naar Parochieblad@rk-kerk-hoogeveen.nl.