KVH

KVH

Het KVH, wat betekent Katholieke Vrouwen Hoogeveen, is `n club waar 2x in de maand de leden met veel plezier heengaan. Door het bestuur wordt er van alles georganiseerd, van interessante sprekers tot `n heerlijke boswandeling of fietstocht. `n Fijne kerstavond, maar ook `n museumbezoek of excursie staan geregeld op het programma. De dames hebben `t erg gezellig onder elkaar en bij verdriet en vreugde  ondervind je veel steun en warmte in de groep. De contributie wordt heel laag gehouden, zodat het voor iedereen mogelijk is om lid te worden.  Het bestuur nodigt iedere belangstellende uit vrijblijvend `n avond bij te wonen. Alle avonden worden gehouden in `n zaaltje van de Katholieke kerk om 20.00 uur.

U bent van harte welkom en kunt contact opnemen met Ans Yntema.