Liturgie

Liturgie

Elke zondag   is er om half tien een eucharistieviering of een  woord- en communieviering. Regelmatig worden deze vieringen opgeluisterd door  het Gemengd Koor of het Nieuw Koor.    Het rouw- en trouwkoor zingt bij huwelijken en uitvaarten.

Elke Donderdag om 18.40 Rozenkrans bidden en aansluitend om 19.00 eucharistieviering.

Elke eerste Donderdag van de maand vanaf 18.00 Stille Aanbidding en gelegenheid om te biechten.

Bijzonderheden over de vieringen vindt U in ons  parochieblad ‘Kontakt’.

Regelmatig gaan er in woord- en communievieringen  parochianen voor. Deze parochianen zijn lid van de werkgroep ‘Diensten onder  leiding van parochianen’ (DOLP).

In de liturgiecommissie wordt regelmatig het liturgisch  leven van onze geloofsgemeenschap onder de loep genomen. Er wordt bekeken of er  nieuwe liturgische initiatieven kunnen worden genomen en of de bestaande  eredienst verbetering nodig heeft.