Mededelingen

Mededelingen voor de periode (11.02. – 17.02.2019)

* Dinsdagmiddag 12 februari is er van 14.00 tot 16.00 uur parochiesoos in de parochiezaal. Iedereen is van harte welkom.

* Woensdagavond 13 februari is er om 18.45 uur rozenkrans bidden, daarna om 19.00 uur een Eucharistieviering waarin pastoor Wellen zal voorgaan.

* Woensdagavond 13 februari om 19.30 uur vergadert het parochiebestuur in de parochiezaal in Hoogeveen.

* Zondagmorgen 17 februari is er om 9.30 uur een Eucharistieviering waarin pastoor Wellen zal voorgaan.

Diaconaal jaar

Tijdens het afgelopen parochiefeest van de Heilige Drie-eenheid hebben wij een start gemaakt met het diaconaal Jaar: De Kunst van Barmhartigheid.

In het parochieblad heeft u er al meer over kunnen lezen. Achter in de kerk vindt u folders over het kunstproject. Die kunt u meenemen.
U kunt ook op een formulier aangeven welk goed doel u graag gesteund ziet worden met de opbrengst van de verkoop van alle kunstuitingen aan het eind van het diaconaal jaar.

Er ligt een klapper waarin u, als u wilt, kunt opschrijven op welk gebied u zelf diaconaal actief bent in uw dagelijkse leven of in groepsverband. We vinden het belangrijk om zichtbaar te maken hoeveel diaconaal werk er al onze parochie gedaan wordt.