Mededelingen

Mededelingen voor de periode (10.12. – 16.12.2018)

* Dinsdagmiddag 11 december is er van 14.00 tot 16.00 uur weer parochiesoos in de parochiezaal, deze keer zal de soos in het teken staan van Kerstmis. Iedereen is van harte welkom.

* Dinsdagavond 11 december om 19.45 uur vergadert het wijkcontact in de parochiezaal.

* Woensdagavond 12 december is er om 18.45 uur rozenkrans bidden en daarna om 19.00 uur een Eucharistieviering waarin pastoor Wellen zal voorgaan.

* Zondag 16 december -3e zondag van de Advent- is er om 9.30 uur een Woord- en communieviering en boeteviering waarin pastor Verheijen zal voorgaan.

* De kinderwoorddienst organiseert ook dit jaar weer het Kerstspel tijdens de gezinsviering op kerstavond 24 december. We nodigen alle kinderen die dat leuk vinden uit om hier aan mee te doen. Alle schapen, engelen, herders, herbergier, Jozef en Maria van 4 tot 18 jaar zijn welkom om een rol te vertolken. Maar wil je graag gitaar spelen of een ander muziekinstrument, of wil je graag zingen, dan ben je ook van harte welkom. Verdere informatie ligt op de infowand in de kerk en staat in het komende parochieblad of opgave per e-mail: carolien210@hotmail.com

* Er liggen weer nieuwe Franciscanen tijdschriften op de infowand, in de kerk, u kunt een exemplaar meenemen.

Kerstpakket

De Parochiƫle Caritas Instelling -de PCI- wil u attenderen op de mogelijkheid om u aan te melden voor een kerstpakket.
Dit pakket is bedoeld voor mensen die het financieel moeilijk hebben en daardoor misschien nu al opzien tegen de komende kerstdagen.
Wanneer u iemand kent in uw omgeving die in aanmerking kan komen of wanneer u er zelf graag een zou willen ontvangen, dan kunt u dit melden aan Gijs Vermaas van de werkgroep P.C.I. Hoogeveen of via pci@parochie-drieeenheid.nl of via mobiel telefoonnummer 06-22533295.

Natuurlijk wordt er vertrouwelijk met uw informatie omgegaan.
Opgave is mogelijk t/m zondag 9 december 2018.

Diaconaal jaar

Tijdens het afgelopen parochiefeest van de Heilige Drie-eenheid hebben wij een start gemaakt met het diaconaal Jaar: De Kunst van Barmhartigheid.

In het parochieblad heeft u er al meer over kunnen lezen. Achter in de kerk vindt u folders over het kunstproject. Die kunt u meenemen.
U kunt ook op een formulier aangeven welk goed doel u graag gesteund ziet worden met de opbrengst van de verkoop van alle kunstuitingen aan het eind van het diaconaal jaar.

Er ligt een klapper waarin u, als u wilt, kunt opschrijven op welk gebied u zelf diaconaal actief bent in uw dagelijkse leven of in groepsverband. We vinden het belangrijk om zichtbaar te maken hoeveel diaconaal werk er al onze parochie gedaan wordt.