Mededelingen

Mededelingen voor de periode 22.04. – 28.04.2019

* Woensdag 24 april is er ’s avonds om 18.45 uur rozenkrans bidden. Er is die avond geen Eucharistieviering.

* Zaterdag 27 april is er ’s middags om 14.00 uur een Irakese viering in de Chaldeeuwse taal. In deze Eucharistieviering zal pastor Firas voorgaan.

* Zondag 28 april is er ’s morgens om 9.30 uur een Woord- communieviering waarin Pastor Verheijen zal voorgaan.

* Zondag 28 april is er ’s middags om 15.00 uur een viering in de Poolse taal. In deze Eucharistieviering zal pastoor Okonek voorgaan.

Projectkoor voor het feest van de Heilige Drie-Eenheid

Op zondag 16 juni vieren wij als parochie het feest van de Heilige Drie-Eenheid, dit jaar in de r.-k kerk Onze Lieve Vrouw Visitatie te Hoogeveen. Om de gezamenlijke viering muzikaal te ondersteunen wordt er een projectkoor in het leven geroepen.                                                   Parochianen van alle drie parochie-locaties worden uitgenodigd om mee te doen. Ook niet-koorleden zijn van harte welkom.
De eerste repetitieavond is op maandag 6 mei om 20.00 uur in de r.-k. kerk Onze Lieve Vrouw Visitatie Blankenslaan-Oost 2 te Hoogeveen.

Voor meer informatie: Linda Bridges Karr Linda@BridgesKarr.nl 0593-542363/06 26888642

Diaconaal jaar

Tijdens het afgelopen parochiefeest van de Heilige Drie-eenheid hebben wij een start gemaakt met het diaconaal Jaar: De Kunst van Barmhartigheid.

In het parochieblad heeft u er al meer over kunnen lezen. Achter in de kerk vindt u folders over het kunstproject. Die kunt u meenemen.
U kunt ook op een formulier aangeven welk goed doel u graag gesteund ziet worden met de opbrengst van de verkoop van alle kunstuitingen aan het eind van het diaconaal jaar.

Er ligt een klapper waarin u, als u wilt, kunt opschrijven op welk gebied u zelf diaconaal actief bent in uw dagelijkse leven of in groepsverband. We vinden het belangrijk om zichtbaar te maken hoeveel diaconaal werk er al onze parochie gedaan wordt.