Mededelingen

Mededelingen voor de periode (13.08. – 19.08.2018)

* Donderdagavond 16 augustus is er om 18.45 uur rozenkransbidden en daarna is er geen Eucharistieviering.

* Zondagmorgen 19 augustus is er om 9.30 uur een Woord- en Communieviering waarin pastoraal werker T. de Wolff zal voorgaan.

* Uitnodiging

Op 16 september a.s. om 10.00 uur zal de bisschop van het bisdom Groningen – Leeuwarden, Mgr. dr. C.F.M. van den Hout, in een feestelijke Eucharistieviering P.H.H. Wellen installeren als pastoor van onze parochie – en de heer E.M.M. Verheijen presenteren om vanaf 1 oktober zijn taken als pastoraal werker samen met de heer P. Wellen in onze parochie op zich te nemen.

Na afloop van deze viering – omstreeks 11.30 uur – zal er gelegenheid zijn de pastores Wellen en Verheijen te ontmoeten.

* Tijdens het afgelopen parochiefeest van de Heilige Drie-eenheid hebben wij een start gemaakt met het diaconaal Jaar: De Kunst van Barmhartigheid. In het parochieblad heeft u er al meer over kunnen lezen. Achter in de kerk vindt u folders over het kunstproject. Die kunt u meenemen. U kunt ook op een formulier aangeven welk goed doel u graag gesteund ziet worden met de opbrengst van de verkoop van alle kunstuitingen aan het eind van het diaconaal jaar. Er ligt een klapper waarin u, als u wilt, kunt opschrijven op welk gebied u zelf diaconaal actief bent in uw dagelijkse leven of in groepsverband. We vinden het belangrijk om zichtbaar te maken hoeveel diaconaal werk er al onze parochie gedaan wordt.

* In de periode van begin mei tot half september zal pastoraal werker Tako de Wolff komen assisteren in onze parochie. Tako de Wolff is 63 jaar oud, getrouwd en heeft drie uitwonende kinderen. Na werkzaam te zijn geweest in het godsdienstonderwijs, heeft hij gewerkt als legeraalmoezenier op de kazerne in Assen. Sinds 2010 verricht hij assistentie in ons bisdom waar tijdelijk onderbezetting is. Wij zijn blij dat hij ons in de vacaturetijd van dienst wil zijn.

Daarnaast zijn we ook blij met een aantal priesters, die de komende tijd de eucharistie bij ons zullen verzorgen en de andere sacramenten zullen waarnemen. Het aantal eucharistievieringen in onze parochie zal de komende tijd beperkt zijn. Houdt u de website en het straks het nieuwe parochieblad goed in de gaten voor alle gegevens.