Mededelingen

Mededelingen voor de periode (18.06. – 24.06.2018)

* Donderdagavond 21-06 is er om 18.45 uur rozenkransbidden in de zijkapel en daarna is er geen Eucharistieviering.

* Zaterdagmiddag 23-06 is er om 14.00 uur een Irakese viering. Pastoor Firas zal in de Eucharistieviering voorgaan.

* Zondagmorgen 24-06 is er om 9.30 uur een Woord- en communieviering waarin pastor Erik Verheijen zal voorgaan.

* Er liggen weer nieuwe Franciscanentijdschriften op de infowand in de kerk. U kunt een exemplaar meenemen.

* Ook dit jaar vragen wij vanuit de Parochiële Caritas Instelling weer uw aandacht voor het project “Vakantiegeld samen delen”. Dit is een project van de gezamenlijke kerken in Hoogeveen.

Wij vragen aan iedereen voor wie dat mogelijk is om een deel van het vakantiegeld te schenken aan mensen met een minimum inkomen. Mensen die het financieel moeilijk hebben kunnen een bijdrage aanvragen.
Dit is mogelijk tot 22 juni a.s.
Wij zijn ervan overtuigd dat uw gift goed terecht komt en dat we zo, ook in de zomer van 2018, onze naaste zullen helpen.
Als U mee wilt doen kunt U de deelnameformulieren vinden achter in de kerk en in het parochieblad van mei-juni.
Met alle gegevens wordt zeer vertrouwelijk omgegaan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met koster Gijs Vermaas tel. 0528-274874.

* In de periode van begin mei tot half september zal pastor Tako de Wolff komen assisteren in onze parochie. Pastor de Wolff is 63 jaar oud, getrouwd en heeft drie uitwonende kinderen. Na werkzaam te zijn geweest in het godsdienstonderwijs, heeft hij gewerkt als legeraalmoezenier op de kazerne in Assen. Sinds 2010 verricht hij assistentie in ons bisdom waar tijdelijk onderbezetting is. Wij zijn blij dat hij ons in de vacaturetijd van dienst wil zijn.

Daarnaast zijn we ook blij met een aantal priesters, die de komende tijd de eucharistie bij ons zullen verzorgen en de andere sacramenten zullen waarnemen. Het aantal eucharistievieringen in onze parochie zal de komende tijd beperkt zijn. Houdt u de website en het straks het nieuwe parochieblad goed in de gaten voor alle gegevens.