ADVENTSACTIE  2019

Dit jaar wordt er, zoals gebruikelijk, in onze kerk weer gecollecteerd voor de Adventsactie en wel op zondag 1 en 15 december.

Dit jaar draagt Adventsactie bij aan projecten voor (aanstaande) moeders en jonge kinderen in vier verschillende landen: El Salvador / Somalië / Peru / Niger.

El Salvador:  Hier helpt adventsactie een gezondheidskliniek bij het uitbreiden van een opvanghuis voor zwangere vrouwen, waarbij extra aandacht voor advies en voorlichting over borstvoeding en het opzetten van moestuinen voor het verbouwen van gezond voedsel.

Somalië:  Het project in Somalië biedt in enkele kampen van ontheemden professionele geboortezorg en begeleiding aan zwangere vrouwen, jonge moeders en baby’s.

Er worden professionele vroedvrouwen opgeleid en krijgt het plaatselijke gezondheids- centrum meer medische hulpmiddelen.

Peru:  Adventsactie steunt een hulpproject van de katholieke organisatie ‘Warmi Huasi’ (Huis voor vrouwen) voor jonge vluchtelingenkinderen die lijden aan ondervoeding en die gebukt gaan onder traumatische ervaringen.

Niger:  In Niger liggen sommige dorpen zo ver van een gezondheidscentrum, dat reizen te duur is. Daarom helpt vastenactie, in samenwerking met Caritas in Niger, om in twee afgelegen dorpen speciale kamers in te richten, waar vrouwen veilig kunnen bevallen.

De adventstijd is een tijd van kaarsen. Adventsactie wil graag zo veel  mogelijk ‘kaarsen van hoop’ laten branden. Kleine kaarsjes soms, met zwakke vlammetjes, maar lichtpuntjes in het donker. Hoop kent vele vormen. Ze kan weemoedig zijn: hopen dat iets terugkeert wat voorbij is. Je kunt hopen tegen beter weten in, vol verwachting hopen op iets wat komen gaat of hopen dat iets goed gaat. Hoop die doet leven vormt de dragende grond van iemands bestaan. Ze is ook het laatste houvast dat overblijft, dus laat het licht van de hoop niet doven. Laat ons hoop brengen bij wie niet meer hoopt, geloof aan wie twijfelt, licht waar het duister is. Ook Adventsactie wil zo’n instrument van hoop zijn. Want hoop is de basis voor  verandering, voor een weg naar vrede en vreugde voor alle mensen. Dat is waarom de kaars van de hoop niet mag doven!

Meer informatie over bovengenoemde projecten vindt u op de posters in de kerk.

Ook liggen er folders achter in de kerk over deze projecten en natuurlijk kunt u voor informatie terecht op hun site: www.adventsactie.nl

Namens de werkgroep  V.O.M.  (Vrede, Ontwikkeling en Missie),

Marjo Steenbergen en Wil Bulthuis.

Reacties zijn gesloten.