Organisatie

 Organisatie

Onze geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouwe Visitatie is een van de drie locaties binnen de parochie Heilige Drie-eenheid die op 1 januari 2016 is ontstaan door samenvoeging van de drie parochies te Beilen, Meppel en Hoogeveen.

De parochie heeft een bestuur dat met name zorgt voor de materiële voorwaarden voor het goed functioneren van het pastoraal team en van de drie lokale geloofsgemeenschappen.

De pastores (en eventuele huishoudster van een priester) worden betaald door het parochiebestuur. Ook alle andere uitgaven voor zaken die voor de gehele parochie gelden, worden gedaan door het parochiebestuur.

Tijdens de voorbereiding van de samenvoeging is afgesproken dat elke locatie verantwoordelijk is voor een gezonde financiële positie.

Elke geloofsgemeenschap heeft een locatieraad die (binnen door het parochiebestuur gestelde kaders) zorg draagt voor het dagelijks beheer en voor ondersteunende pastorale activiteiten. De locatieraad heeft daarbij aandacht voor de volgende werkvelden:

  • Vieren = Liturgie
  • Leren   = Catechese
  • Dienen = Diaconie
  • Gemeenschapsopbouw.

Waar mogelijk en zinvol wordt hierbij samengewerkt met de beide andere locaties binnen de parochie.

Voor organisatorische zaken kunt u contact opnemen met Ria Meinders-Klaver, bereikbaar onder telefoonnummer 0528-268000.