Over de grenzen

Partnerparochie Martin Slowakije

Onze parochie onderhoudt contacten met de beide r.k.  parochies te Martin in Slowakije. Het is goed om in je gemeenschapsbeleving  eens over grenzen heen te kijken. Immers: katholiek-zijn houdt niet op bij de  grenzen van de parochie Hoogeveen. In de afgelopen jaren zijn er nogal wat  ontmoetingen geweest. Er zijn bezoeken afgelegd aan Martin en mensen uit Martin  hebben ons vereerd met een bezoek. Zo waren ze onze ere-gasten tijdens het  eeuwfeest van 2005. De plaats Martin ligt in Noord-Slowakije en telt 60.000  inwoners. Een grote minderheid van hen is katholiek (20.000), een veel kleinere  minderheid (3.000) is evangelisch-luthers. Na de Tweede Wereldoorlog kwam  Slowakije achter het IJzeren Gordijn te liggen en vormde het samen met Tsjechië  de federatie Tsjecho-Slowakije. Vanaf 1993 is Slowakije weer een zelfstandige  staat met een eigen grondwet. In de communistische periode hebben de kerken te  maken gehad met een ernstige godsdienstvervolging. Vanaf 1988 bestaat er weer  vrijheid van godsdienst. De r.-k. kerk van Slowakije heeft een traditioneel en  strijdbaar karakter.