Parochie

Bisdom

Onze parochie maakt deel uit van het meest noordelijke bisdom van Nederland, het bisdom Groningen-Leeuwarden. Dit bisdom omvat de provincies Drenthe, Friesland en Groningen en de Noord-Oost-Polder. Mgr. C.F.M. (Ron) van den Hout is op 1 april 2017 door paus Franciscus benoemd tot bisschop van Groningen-Leeuwarden. De nieuwe bisschop is 52 jaar oud en nu nog vicaris-generaal van het bisdom ’s-Hertogenbosch. Op zaterdag 3 juni zal mgr. Van den Hout tot bisschop worden gewijd en de zetel van het bisdom in bezit nemen. Daarmee wordt hij de vijfde bisschop van het bisdom Groningen-Leeuwarden. Mgr. Ron van den Hout is de opvolger van mgr. Gerard de Korte die in februari 2016 benoemd werd tot bisschop van ’s-Hertogenbosch.

Het bisdom is opgedeeld in twee vicariaten: het vicariaat Friesland/NOP en het vicariaat Groningen-Drenthe. De parochie Hoogeveen valt onder het laatste. Aan het hoofd van dit vicariaat staat vicaris P.Wellen. Een vicariaat is een samenbundeling van parochies. De pastores, werkzaam binnen het vicariaat, komen regelmatig bij elkaar voor overleg. Bovendien is er de Regionale Raad waar de parochies vanuit de parochiebesturen zijn vertegenwoordigd.

 

Mgr Ron van den Hout ver (Large)

De  bisschop van het bisdom Groningen-Leeuwarden is  Mgr. C.F.M. (Ron) van den Hout . 

Zijn wapenspreuk  is: In exilio spes (in de ballingschap is er hoop).