Pastoraal Team

Pastoresteam

Pastoresteam parochies Meppel, Beilen,  Hoogeveen

P.H.H.Wellen

Pastoor P.H.H. (Peter) Wellen

Blankenslaan Oost 2A 7901 BE    HOOGEVEEN tel. 0528 – 26 27 56

mail: p.h.h.wellen(a)hetnet.nl*  Pastoor Wellen is ook vicaris-generaal van het bisdom.

Op dinsdag en donderdag is hij werkzaam voor het bisdom.

De taken van pastoor Peter Wellen zijn:

  • Als voorzitter van het parochiebestuur betrokken bij de taken van het parochiebestuur.
  • Binnen de liturgie is hij verantwoordelijk voor de begeleiding van de kosters, misdienaars, lectoren etc.
  • Daarnaast is hij de eerst aanspreekbare voor de Catechese.
  • Gedeelde verantwoordelijkheid heeft hij voor gemeenschapsopbouw.
  • Individueel pastoraat

Pastor A (Alie) de Lange

Thans niet aanwezig!

p/a Blankenslaan Oost 2A 7901 BE    HOOGEVEEN tel. 0561-475948

E-mail: amdel11(a)gmail.com

Vriendelijk verzoek om niet op maandag te bellen i.v.m. vrije dag.

De taken van pastor Alie de Lange zijn:

  • Bezoekt en begeleidt de locatieraden
  • Binnen de liturgie is hij verantwoordelijk voor de begeleiding van de koren en de werkgroep DOLP.
  • Hij is de eerst-aanspreekbare voor de Diaconie.
  • Gedeelde verantwoordelijkheid heeft hij voor gemeenschapsopbouw.
  • Individueel pastoraat