Samenwerking

Samenwerkingsverband Beilen-Meppel-Hoogeveen

De parochies Beilen, Meppel en Hoogeveen werken met elkaar samen op pastoraal en financieel vlak.
Elk van de drie parochies draagt aan de hand van een bepaalde verdeelsleutel bij aan een gezamelijke kas.

Uit deze gezamelijke kas worden de pastores betaald en de eventuele huishoudster van de dienstdoende  pastoor.

Het bestuur van het samenwerkingsverband bevordert de samenwerking tussen de werkgroepen van de drie parochies. Dit uit zich o.a. in het organiseren van een jaarlijkse interparochiële bezinningsdag.