Verzoening

Het Sacrament van boete en verzoening

Voor heel veel mensen heeft het sacrament van de biecht  afgedaan, eenvoudigweg omdat men er niet mee bekend is of omdat men er slechte  herinneringen aan bewaart.

Toch kan het goed zijn om, als er iets in uw leven  is gebeurd dat u erg bezwaart, daarmee naar een priester te gaan en dat  tegenover hem uit te spreken. Er wordt dan samen gebeden en de priester spreekt  Gods vergeving over u uit. Dan kan dit sacrament een sacrament van bevrijding  zijn. Wilt u dit sacrament ontvangen, dan kunt u zich wenden tot pastoor P.H.H.Wellen.

Twee keer per jaar voor Kerstmis en Pasen wordt er een boeteviering gehouden in onze kerk.