VOM

VOM

VOM betekent Vrede Ontwikkeling Missie.  Onder deze afkorting werkt de missiewerkgroep.VOM

De huidige missiewerkgroep bestaat uit 2 leden,  Zij zorgen voor de uitvoering van de bekende collectes bestemd voor :

Vastenactie, voor missionarissen, voor MIVA (MIssie Verkeersmiddelen Aktie) en voor
het door ons bisdom gesteunde Adventsactie. Ook verzorgen zij de reclame en het
foldermateriaal van de “schaalcollectes”: met Pinksteren voor de Nederlandse
Missionarissen en in oktober (Wereldmissiemaand) voor Missio