Werkgroep

Werkgroep VOM: Vrede – Ontwikkeling – Missie

Deze werkgroep besteedt  in de veertigdagentijd aandacht  aan de activiteiten van de Vastenactie.  Ook zorgt deze groep ervoor  dat  in de maanden tussen september en november de Missie-Zendingskalenders te koop  zijn.