Wijkkontakt

Wijkcontactwerk

Een parochie is een soort gemeenschap. Maar, als vanuit die  gemeenschap nooit een teken van leven komt, dan verdwijnt het  gemeenschapsgevoel. Ter versterking van onze gemeenschap bestaat het wijkcontaktwerk.  De parochie is verdeeld in twintig wijken en elk van die wijken heeft een of  meerdere wijkcontaktpersonen.

De taken van deze wijkcontaktwerkers zijn:

  • het bezoeken van nieuw gevestigde parochianen
  • felicitatiebezoek: o.a. geboorte en huwelijk
  • ziekenbezoek (thuis of in het ziekenhuis)
  • condoléancebezoek
  • wegwijs maken in de parochie

Woonwagenpastoraat

Veel van onze parochianen wonen in woonwagens. Zij hebben  een heel eigen band met onze parochie. De werkgroep woonwagenpastoraat richt  zich op deze specifieke groep binnen de parochie. Er is veelvuldig contact met  deze parochianen, men is aanspreekpunt waar dit nodig is, en er wordt  ondersteuning gegeven bij ziekte en rouw. Ook worden er regelmatig vanuit deze  werkgroep bedevaarten georganiseerd. In voorkomende gevallen wordt op verzoek  bij overlijden een avondwake verzorgd.