Woonwagenpastoraat

Woonwagenpastoraat

Veel van onze parochianen wonen in woonwagens. Zij hebben  een heel eigen band met onze parochie. De werkgroep woonwagenpastoraat richt  zich op deze specifieke groep binnen de parochie. Er is veelvuldig contact met  deze parochianen, men is aanspreekpunt waar dit nodig is, en er wordt  ondersteuning gegeven bij ziekte en rouw. Ook worden er regelmatig vanuit deze  werkgroep bedevaarten georganiseerd. In voorkomende gevallen wordt op verzoek  bij overlijden een avondwake verzorgd.