Ziekte

Het Sacrament der zieken

God is aanwezig in de levens van mensen. Bij gezondheid  en…bij ziekte. Het sacrament van de ziekenzalving wil dat heel nadrukkelijk  bevestigen.

Wilt u bij ernstige ziekte het sacrament der zieken ontvangen, neem  dan contact op met pastor Okonek pr, met hem kan  overlegd worden of er sprake kan zijn van het geven van de ziekenzegen. Dit sacrament wordt toegediend aan zieken  die in stervensgevaar zijn. Maar het kan ook toegediend worden aan ernstig  zieke mensen met hoop op beterschap. De viering van dit sacrament gebeurt  met gebeden en met de zalving van de zieke. Elke tweede zondag van september – nationale ziekenzondag- er is dan een viering met speciale aandacht voor zieken.